Thailand   รหัสสมาชิก   รหัสผ่าน    Forgot Password
About Us News & Promotions Rewards Claims My Account Testimonials Product Information FAQ Useful Links

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ Double A Point Collection

แอ๊ดวานซ์ อะโกรฯ ผู้ผลิตเยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนครบวงจรรายแรกของไทย ที่เข้ามาสู่ตลาดเพียงไม่กี่ปีก็กลายเป็นผู้พลิกโฉมวงการกระดาษครั้งใหญ่ ด้วยการเป็นผู้นำในการผลิตกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ที่มีสมาชิกกว่า 1 ล้านครอบครัว สามารถเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าตามหัวไร่ปลายนา ให้กลายเป็นไม้ปลูกที่เพิ่มรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร สร้างความแตกต่างด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และฉีกกฎเกณฑ์การค้ากระดาษแบบเก่า ด้วยการสร้างแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกระดาษแบรนด์แรกในไทย พร้อมประกาศอนาคตกระแสสิ่งแวดล้อมจะทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้าไปทดแทนผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผลิตจากป่า และขึ้นเป็นแบรนด์กระดาษชั้นนำของโลกพร้อมหนุนไทยเป็น World Book Capital ที่สมบูรณ์แบบในฐานะ แบรนด์ชั้นนำในผลิตภัณฑ์กระดาษและเครื่องเขียน Double A ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับสากลในฐานะผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมกระดาษแบบครบวงจรที่เน้นเทคโนโลยีด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม Double A ภายใต้ชื่อของบริษัท Advanceagro"แอ๊ดวานซ์ อะโกรฯ" เชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดต้องวัดกันที่การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค้า "แอ๊ดวานซ์อะโกรฯ"จึงก่อตั้งขึ้นบนรากฐานที่เน้นความรับผิดชอบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ “แอ๊ดวานซ์ อะโกรฯ” ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ คณะกรรมการนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กร ในภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

"แอ๊ดวานซ์ อะโกร ฯ" เป็นอุตสาหกรรมกระดาษครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากสถาบัน AJA EQS ประเทศอังกฤษ ในปี 2540 หลังจากที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2539 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม.

Double A Point Collection online เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนกำไรให้กับสมาชิกที่มีความภักดีต่อแบรนด์ Double A และเพื่อเป็นการเปิดรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ Double A Point Collection.

Double A Point Collection ถือเป็นแนวทางที่บริษัทแอ๊ดวานซ์ อะโกร กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมทำธุรกิจกับเราโดยการเป็นสมาชิกโครงการ ในทุกๆบาทที่ท่านจ่าย ทุกๆรีมที่ท่านสั่งซื้อ จะนับเป็นคะแนนสะสมให้ท่านใช้แลกรับของรางวัลได้ มากมาย โดยรายละเอียดทั้งหมดของโปรแกรมจะอยู่หัวข้อที่ท่านสามารถคลิ๊กเข้าไปอ่านรายละเอียดคุณจะได้รับแต้มสะสม.

กลับไปข้างบน